OTVORENÉ OD 1. JÚNA 2020!!!

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorým sa od 1. júna 2020 umožňuje činnosť zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Úvod

Detské jasle DINO poskytujú starostlivosť o dieťa vo veku od jedného do 3,5 roka v príjemnom prostredí. 
Ponúkajú celodennú, poldennú, prípadne aj hodinovú opateru, ak to umožňuje kapacita a dieťatko to zvláda. Bežná prevádzková doba je v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 16:30 hod, v prípade individuálnej dohody aj mimo uvedeného času.
Komplexná opatera o dieťa prebieha v prostredí plnom farieb a podnetných hračiek. Pobyt na čerstvom vzduchu umožňuje veľká záhrada.
Starostlivosť je orientovaná na oblasť dodržiavania hygienických a stravovacích návykov, obsahuje individuálny prístup k deťom a režim dňa má hravú formu.
Zahŕňa celodennú stravu (desiata, obed, olovrant), každý deň ovocie, ako aj dôsledné dodržiavanie pitného režimu.