Informácie

Prevádzková doba 
Bežná prevádzková doba je v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 16:30 hod, v prípade individuálnej dohody aj mimo uvedeného času.

Jasle ponúkajú 
Pobyt v jasliach zahŕňa celodennú stravu (desiata, obed, olovrant), každý deň ovocie, ako aj dôsledné dodržiavanie pitného režimu, hygienické a toaletné potreby, podbradníky, vankúš a paplón, posteľnú bielizeň, uterák.

Čo potrebuje Vaše dieťa v detských jasliach 
Dieťa si so sebou do detského zariadenia musí priniesť: 1 pár prezuviek, pyžamko, veci na prezlečenie, v prípade, že by sa veľmi ušpinilo, plienky, vlhké utierky, hygienické potreby, len pokiaľ používa špeciálnu značku, prípadne jednu obľúbenú hračku.

Denný program 
Každému dieťaťu sa venujeme individuálne podľa jeho schopností a možností.
Vaše dieťa naučíme základy stravovacích a hygienických návykov (samostatné papanie, pitie z pohárika...). Komunikáciou s deťmi, čítaním knižiek, básničiek, riekaniek a rôznymi hrami rozširujeme ich slovnú zásobu. Popri tom ich naučíme ako poďakovať, poprosiť a ako si navzájom pomáhať (napríklad pri upratovaní hračiek). Taktiež naučíme Vaše deti rozoznávať farby, tvary a zvuky, ktoré vydávajú zvieratá. Lezením, samostatným sedením, prvými krokmi i samostatnou chôdzou rozvíjame detskú motoriku. Kreativitu a myslenie podporujeme hrami, maľovaním, kreslením, modelovaním a priraďovaním farieb a predmetov. Súčasťou denného programu sú i prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.

Cenník 
Cena za pobyt v detských jasliach je uvedená vo všeobecných platobných podmienkach, ale vo výnimočných prípadoch existuje možnosť vzájomnej dohody.

Všeobecné platobné podmienky 
- Mesačný poplatok za celodenný pobyt dieťaťa v detskom zariadení je 320,- €.
- Mesačný poplatok za poldenný pobyt dieťaťa v detskom zariadení je 200,- €.
- V prípade, že dieťa navštevuje detské zariadenie celodenne len v určité, vopred dohodnuté dni, poplatok je 20,- € na deň.
- V prípade, že dieťa navštevuje detské zariadenie poldenne len v určité, vopred dohodnuté dni, poplatok je 15,- € na deň. 

Na úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v našom zariadení  je možné využiť príspevok na starostlivosť o dieťa poskytovaný štátom alebo rodičovský príspevok.   


Tlačivá 
Prihláška, Všeobecné organizačné a platobné podmienky a všetky potrebné potvrdenia sú Vám k dispozícií pri osobnej návšteve jaslí.

GDPR viac...